Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápisy výboru

28.11.2010 21:42

Zápis 11b/2010

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525 Zápis č. 11b/2010 Datum konání: 19.11.2010 Přítomni: dr.Dlouhý, paní Kronďáková, pan Vyskočil, pan Poláček   Z jednání: Příprava programu následující členské schůze, projednání podkladových materiálů Členka výboru SVJ pí Kronďáková zajistí pronájem školní jídelny na dobu konání členské schůze Dne 15.11. fa Výškové práce vyčistila výtahové šachty (byly nasbírány celkem dva plné pytle odpadků) a okapy,...
28.11.2010 21:41

Zápis 11a/2010

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525. Zápis č. 11a/2010   Datum konání: 8.11.2010 Přítomni: dr. Dlouhý, paní Kronďáková, pan Poláček, pan Vyskočil   Z jednání:   Vzhledem k tomu, že doposud výbor hradil hovory v zájmu SVJ ze svých soukromých prostředků, se členové výboru jednomyslně usnesli na náhradách za telefonní hovory v zájmu SVJ v průměrné výši 250Kč/měsíc (loni 250Kč/měsíc) na člena výboru. Náhrady se mohou použít i na hrazení jízdného MHD...
25.10.2010 21:55

Zápis 10/2010

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525 Zápis č. 10/2010 Datum konání: 18.10.2010 Přítomni: dr.Dlouhý, pan Vyskočil, pan Poláček, ing.Kovařík (stavební dozor SVJ), pan Strouhal (firma Vorlíček-Plast)   Z jednání: Akce výměna oken v bytech byla ukončena podpisem předávacího protokolu (na základě podpisu předávacích protokolů v jednotlivých bytech – „Bez vad a nedodělků“). Také byla ukončena akce výměny oken ve společných prostorech. Celková ...
05.08.2010 00:11

Zápis 7/2010

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525. Zápis č. 7/2010   Datum konání: 22.7.2010 Přítomni: dr.Dlouhý, paní Kronďáková, pan Vyskočil, pan Poláček   Z jednání: jednání výboru se konalo po uzavření smlouvy na výměnu oken v bytech, po zaměření oken, individuálním objednání doplňků a po provedení výměny oken ve dvou vybraných typech bytů, tj. jeden s francouzským oknem a druhý s balkónem (termín výměny 12.7.-14.7.)., tak aby se byly pokryté...
30.06.2010 16:44

Zápis 6/2010

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525 Zápis č. 6/2010 Datum konání: 29. 6. 2010 Přítomni: dr.Dlouhý, paní Kronďáková, pan Vyskočil, pan Poláček   Z jednání: ·        po dlouhých jednáních a pečlivém výběru byl z osmi zúčastněných firem vybrán dodavatel oken – fa Vorlíček – Plast s.r.o., se kterým byla podepsána smlouva o dílo ·        na základě toho proběhne v nejbližší době zaměření velikosti...
25.04.2010 17:19

Zápis č. 4/2010

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525. Zápis č. 4/2010   Datum konání: 7.4.2010 Přítomni: dr.Dlouhý, paní Kronďáková, pan Vyskočil, pan Poláček   Z jednání: V poslední době bylo předáno vyúčtování záloh za rok 2009 jednotlivým vlastníkům. V případě, že souhrnem vznikl nedoplatek (dluh vlastníka vůči společenství) je nutné ho uhradit do 15.května 2010 na účet, který je používán pro pravidelné měsíční platby s variabilním symbolem čísla...
01.04.2010 12:59

Zápis č.3/2010

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525. Zápis č. 3/2010   Datum konání: 17.3.2010 Přítomni: dr. Dlouhý, paní Kronďáková, pan Vyskočil, pan Poláček Z jednání: Vzhledem k plánované akci „Komplexní zateplení domu“, výbor poptal několik potenciálních dodavatelů. Jejich nabídky na komplexní realizaci však překročily možnosti bezpečného financování (úvěr) SVJ. Výbor SVJ se formou hlasování přiklonil k variantnímu postupu, tj. provedení stavebních...
09.02.2010 14:47

Zápis č. 01/2010

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525   Zápis č. 1/2010   Datum konání: 27.1.2010 Přítomni: Dlouhý, Vyskočil, Kronďáková, Poláček   Z jednání:   4.2.2010 budou firmou Veolia vyměněny 4 domovní vodoměry, kterým končí platnost certifikace kontrole stavu vodoměrů bytových i „patních“ (domovních) věnuje výbor SVJ patřičnou pozornost byly projednány a odsouhlaseny kompetence nového člena výboru SVJ – pí. Kronďákové byla ukončena...

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode