Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápisy výboru

22.12.2009 20:02

Zápis č.12/2009

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525. Zápis č. 12/2009   Datum konání: 18.12.2009 Přítomni: dr. Dlouhý, paní Kronďáková, pan Vyskočil, pan Poláček   Z jednání: Členové výboru SVJ přivítali nově zvolenou členku paní Kronďákovou, seznámili jí s její agendou a způsobem komunikace ve výboru. Začátkem ledna budou provedeny obvyklé odečty stavů vodoměrů v bytech pro zúčtování ročních spotřeb. Konkrétní termíny a časy budou vyvěšeny ...
18.11.2009 15:09

Zápis č. 11/2009

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525. Zápis č. 11/2009   Datum konání: 12.11.2009 Přítomni: dr. Dlouhý, pan Poláček, pan Vyskočil Z jednání: Byly podány informace o stavu projektu, výpočtech a simulaci na komplexní zateplení domu (okna, střecha, plášť, příp. balkony). Výbor projednal SoD s p.Lejskem na provedení zednických prací v suterénu domů 521 - 525 (oprava omítek a vymalování). Byly projednány jednotlivé body programu...
18.11.2009 15:06

Zápis č.10/2009

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525. Zápis č. 10/2009   Datum konání: 29.10.2009 Přítomni: dr. Dlouhý, pan Poláček, pan Vyskočil, pan V. Červenka firma „Plyn-Servis“, ing.Kovařík (projektant) Z jednání: Akceptace a ukončení akce „Výměna stoupacích rozvodů ve všech obytných domech SVJ 521-525 (15 stoupaček)“. Práce byly průběžně kontrolovány projektantem na shodu s projektem a revizním technikem. V jednotlivých bytech byla provedena výměna...
15.09.2009 00:00

Zápis č. 9/2009

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525. Zápis č. 9/2009   Datum konání: 15.9.2009 Přítomni: dr. Dlouhý, pan Poláček, pan Vyskočil, pan V. Červenka firma „Plyn-Servis“ Z jednání: Výbor projednal aktuální situaci při probíhající rekonstrukci stoupacích vedení plynu. Vzhledem k tomu, že se občas objevuji ze strany některých vlastníků pochybnosti o ceně bytového rozvodu (vlastníci bytů si hradí rekonstrukci bytového rozvodu sami), je u členů výboru k dispozici podrobná...
19.08.2009 00:01

Zápis č. 8b/2009

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525. Zápis č. 8b/2009 Datum konání: 6.8.2009 a 19.8.2009 Přítomni: dr. Dlouhý, pan Eliášek, pan Poláček, pan Vyskočil, pan V. Červenka firma „Plyn-Servis" (19.8.), pan Moňok firma „Výškové práce" (19.8.) Z jednání: Dne 10.8. začala firma „Plyn-servis" postupně s kompletní rekonstrukcí vodorovného plynového vedení v suterénu dle projektu. Ukončení prací je naplánováno nejpozději do 28.8. Z důvodu úspor za vytápění se výbor...
19.08.2009 00:00

Zápis č. 8a/2009

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525. Zápis č. 8a/2009   Datum konání: 19.8.2009 Přítomni: dr. Dlouhý, pan Eliášek, pan Poláček, pan Vyskočil   Z jednání:     Vzhledem k tomu, že doposud výbor hradil několik měsíců hovory v zájmu SVJ ze svých soukromých prostředků, se členové výboru jednomyslně usnesli na náhradách za telefonní hovory v zájmu SVJ ve výši 250Kč/měsíc (loni 350Kč/měsíc) pro každého člena výboru. Náhrady se mohou použít i na hrazení...
29.06.2009 00:00

Zápis č.6/2009

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525. Zápis č. 6/2009 Datum konání: 22.6.2009 a 29.6.2009 Přítomni: dr.Dlouhý, pan Eliášek, pan Poláček, pan Vyskočil, pan Hanzl -firma „Výškové práce" (pouze 29.6.) Z jednání: Výbor projednal další urgentní opravy a jednomyslně se usnesl, že v měsíci červenci se provedou nátěry okapových svodů a zábradlí francouzských oken. Dále bude provedeno zajištění omítek proti padání u spodní části balkónů. Tyto práce provede firma „Výškové...
14.05.2009 00:00

Zápis č. 5/2009

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525. Zápis č. 5/2009 Datum konání: 6.5.2009 a 14.5.20009 Přítomni: dr.Dlouhý, pan Eliášek, pan Poláček, pan Gottwald majitel firmy SGE (pouze 14.5.2009) Z jednání: Výbor projednal urgentní opravy pro rok 2009. Jedná se zejména o rekonstrukci plynového vedení a stoupaček odpadu. Předpokládaný termín zahájení prací je říjen 2009. Plánované odstranění závad na plynovém vedení v bytech, které bylo naplánováno na měsíc květen, se bude...
07.04.2009 00:00

Zápis 4/2009

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525. Zápis č. 4/2009 Datum konání: 7.4.2008 Přítomni: Dr.Dlouhý, pan Eliášek, pan Vyskočil, Ing.Bělehrádek (účetní SVJ), na části jednání pan Janecký firma Bytoservis Z jednání: Výbor převzal dílo „Výměna bytových vodoměrů" (Smlouva o dílo podepsána 19.3.2009) od firmy Bytoservis. Bylo vyměněno 100% vodoměrů, neboť všichni vlastníci byli zastiženi v oznámených termínech pro výměny. Tímto by chtěl výbor poděkovat vlastníkům za jejich...
26.02.2009 00:00

Zápis 2/2009

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525. Zápis č. 2/2009 Datum konání: 26.2.2008 Přítomni: Dr.Dlouhý, pan Eliášek, pan Poláček, pan Vyskočil Z jednání: Výbor se dohodl na podmínkách, které musí splňovat firmy pro montáž bytových vodoměrů značky Kaden. Pan Poláček vybrané firmy kontaktuje s poptávkou a 9.3. by měla být z obdržených nabídek vybrána jedna firma, která provede výměnu vodoměrů ve všech bytech a to začátkem dubna. Vlastníci budou o přesných termínech...

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode