Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Výbor SVJ

svolává shromáždění

 „Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

 

na úterý dne 21.5.2019 v 18:30 hod.

ve školní jídelně Základní školy Tolerance,

Mochovská 570, Praha 9

Program jednání:

o   Presence, zahájení shromáždění

o   Schválení „Účetní závěrky za rok 2018“

o   Schválení výše záloh-výše záloh se nemění, přehled celkové finanční bilance za vodu, energie a služby

o   Schválení změny usnesení č. 4 ze dne 1.3.2018, týkající se vyslovení souhlasu s dodatečnou montáží balkonů na jižní fasádě domu

o   Schválení vrácení mimořádného příspěvku do fondu oprav, kterou uhradili vlastníci bytových jednotek, kteří měli zájem o dodatečnou montáž balkonů

o   Závěr/diskuse

 

Podklady pro shromáždění jsou k dispozici u členů výboru

 

Výbor SVJ

Výbor SVJ

svolává shromáždění

 „Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Dne 28.4.2016 v 18:00 hod.

ve školní jídelně Základní školy Tolerance,

Mochovská 570, Praha 9

Program jednání:

·        Presence, zahájení shromáždění

·        Schválení „Zprávy o činnosti SVJ v roce 2015“

·        Schválení „Účetní závěrky za rok 2015“

·        Schválení výše záloh-zálohy se nemění, přehled celkové finanční bilance za vodu, energie a služby

·        Schválení odměn členům výboru

·        Schválení nových stanov SVJ dle NOZ

·        Závěr/diskuse

Podklady pro shromáždění jsou k dispozici u členů výboru

Výbor SVJ

Výbor SVJ

svolává shromáždění

 „Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Dne 23.4.2015 v 18:00 hod.

ve školní jídelně Základní školy Tolerance,

Mochovská 570, Praha 9

 

Program jednání:

·        Presence, zahájení shromáždění

·        Schválení „Zprávy o činnosti SVJ v roce 2014“

·        Schválení „Účetní závěrky za rok 2014“

·        Schválení výše záloh-zálohy se nemění, přehled celkové finanční bilance za vodu, energie a služby

·        Hlasování o zateplení domu a rekonstrukci střechy, financování, žádost o dotaci z programu ZÚ, výběr realizační firmy

·        Hlasování o novém barevném provedení fasády v souvislosti se zateplením domu

·        Závěr/diskuse

Výbor SVJ

svolává shromáždění

 „Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

 

Dne 29.4.2014 v 18:00 hod.

ve školní jídelně Základní školy Tolerance,

Mochovská 570, Praha 9

Program jednání:

 • Presence, zahájení shromáždění
 • Schválení „Zprávy o činnosti SVJ v roce 2013“
 • Schválení „Účetní závěrky za rok 2013“
 • Schválení výše záloh-zálohy se nemění, přehled celkové finanční bilance za vodu, energie a služby
 • Informace o změnách v legislativě týkající se SVJ
 • Informace o stavu využívání e-mailové komunikace našeho SVJ, stanovení pravidel
 • Závěr/diskuse

Podklady pro shromáždění jsou k dispozici u členů výboru

Výbor SVJ

Výbor SVJ

 

svolává shromáždění (dle §11, Zák.č.72/1994Sb.)

 „Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

 

Dne 16.4.2013 v 18:00 hod.

ve školní jídelně Základní školy Tolerance,

Mochovská 570, Praha 9

Program jednání:

Jednání shromáždění

 • Presence, zahájení shromáždění
 • Schválení „Účetní závěrky za rok 2012“
 • Schválení výše záloh-zálohy se nemění, přehled celkové finanční bilance za vodu, energie a služby
 • Hlasování o optimalizaci/regulaci ohřevu TUV a ÚT
 • Hlasování o obnově nátěrů podlah ve sklepních prostorech
 • Hlasování o možnosti instalace nových typů vodoměrů (dálkový odečet), dle legislativy nutná výměna všech vodoměrů na přelomu let 2013/2014
 • Hlasování o možnosti umístění další konkurenční sítě pro kabel-TV a internet, a to včetně WiFi
 • Závěr/diskuse

Podklady pro shromáždění jsou k dispozici u členů výboru

 

Výbor SVJ

 

Výbor SVJ

 

svolává shromáždění

 „Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

 

 

Dne 4.12.2012 v 18:00 hod.

ve školní jídelně Základní školy Tolerance,

Mochovská 570, Praha 9

 

Program jednání:

Jednání shromáždění

 • Presence, zahájení shromáždění
 • Schválení „Zprávy o činnosti SVJ v roce 2012“
 • Volba výboru SVJ na další 5-leté období (2012-2017)
 • Volba případných náhradníků členů výboru SVJ
 • Schválení odměn členům výboru SVJ
 • Hlasování o možnosti instalace samočinného regulátoru diferenčního tlaku pro ÚT ve výměníku v případě překročení limitu hluku topení dle platné legislativy
 • Hlasování o bezbariérovém přístupu (plošina pro vozíčkáře v domě 525)
 • Hlasování o doplnění schváleného dokumentu „Podmínky stavebních úprav bytu“ o předložení revizní zprávy v případě zásahu do plynového rozvodu v bytě
 • Závěr/diskuse

Podklady pro shromáždění jsou k dispozici u členů výboru

Výbor SVJ

 

 

 

 

 

 

Výbor SVJ

 

svolává shromáždění (dle §11, Zák.č.72/1994Sb.)

 „Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

 

 

Dne 26.4.2012 v 18:00 hod.

ve školní jídelně Základní školy Tolerance,

Mochovská 570, Praha 9

 

Program jednání:

 

Jednání shromáždění

 

·        Presence, zahájení shromáždění

·        Schválení „Účetní závěrky za rok 2011“

·        Schválení výše záloh-zálohy se nemění, přehled celkové finanční bilance za vodu, energie a služby

·        Určení a schválení reakční doby na písemné dotazy mimo havarijní situace (návrh do 30 dnů)-doplnění „Pravidel pro správu“ v tomto ohledu

·        Hlasování o změně „Účetní směrnice“, bod 4.odst. „Odměny členů Výboru“ (důvod: změny daňové legislativy)

·        Zkušenosti s indikátory nákladů topení z pohledu vytápění celého domu po prvním roce provozu, problémy, diskuse

·        Závěr/diskuse

·        Po schůzi následuje rozdávání vyúčtování, vezměte prosím sebou číslo účtu kvůli Vašemu případnému přeplatku!

 

 

Podklady pro shromáždění jsou k dispozici u členů výboru nebo zde

 

Výbor SVJ

 

Kontrola a seřízení oken

Ve dnech

22.2.2012 od 9.00 až do 12.00hodin

23.2.2012 od 14.00 až do 17.00 hodin

 

Bude probíhat kontrola nových plastových oken v bytech a nebytových prostorech.

Pokud máte jakýkoliv problém s okny, nebo si je chcete nechat jen zkontrolovat a případně seřídit od dodavatelské firmy, zašlete nám emailem informaci (případně se zapište na nástěnce), ve který den vám vyhovuje provedená kontrola. Čas provedené kontroly záviset na celkovém počtu zájemců.Kontrolu nezle dohodnout telefonicky se členy výboru!

 

 

Odečet vodoměrů + Anketa k připojení domácích telefonů
dne 10. 1. 2012
od 18:00 do 20:00 hod.

 

 

Dne 10.1.2012 provede SVJ odečet bytových vodoměrů.  Žádáme vlastníky domu, aby v uvedenou dobu na výzvu zástupce výboru SVJ umožnili fyzický odečet bytových vodoměrů. V případě, že se vlastník jednotky nebude moci odečtu osobně zúčastnit, zplnomocní svého zástupce, který odečet umožní.

V případě, že vlastník neumožní pověřenému zástupci SVJ odečet, bude výbor postupovat dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. §5, odst. 7 , která umožňuje stanovit cenu za odebranou vodu jako  trojnásobek  průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.

Výbor SVJ

 

svolává shromáždění

 „Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

 

Dne 13.12.2011 v 18:00 hod.

ve školní jídelně Základní školy Tolerance,

Mochovská 570, Praha 9

 

Program jednání:

 

Jednání shromáždění

 

 • Presence, zahájení shromáždění
 • Schválení „Zprávy o činnosti SVJ v roce 2011“
 • Volba případných nových kandidátů do výboru SVJ
 • Schválení odměn členům výboru SVJ
 • Hlasování o finančních náhradách těm vlastníkům jednotek, kteří si sami pořídili plastová okna dříve na vlastní náklady a zároveň splnili podmínky usnesení přijatého na shromáždění SVJ konaného dne 12.4.2011.
 • Hlasování o možnosti rozdělení schváleného zateplení domu na etapy, tj. nejprve zateplení štítů (dům 521 a 525), poté zateplení průčelí (zbývající část)
 • Hlasování a diskuse o připojení systému domácího telefonu (DT) k elektromechanickým zámkům nových dveří-možnost odemknutí vchodových dveří z bytu. Vlastnící si hradí aparát DT sami, neboť DT není společný majetek SVJ.
 • Závěr/diskuse

 

Podklady pro shromáždění jsou k dispozici u členů výboru

Výbor SVJ

OZNÁMENÍ

Termín zahájení montáže vchodových dveří: 21.11.2011
termín ukončení prací do 1.12.2011


Vzhledem k tomu, že montáž dveří bude probíhat postupně po jednotlivých vchodech (zahájení:521, ukončení:525), je vhodné, mít u sebe ve výše uvedených termínech oba klíče, tj. od starých i od nových dveří.

Děkujeme za pochopení

Odečet vodoměrů
dne 6. 1. 2011
od 18:00 do 19:00 hod.

 

 

Dne 6.1.2011 provede SVJ odečet bytových vodoměrů.  Žádáme vlastníky domu, aby v uvedenou dobu na výzvu zástupce výboru SVJ umožnili fyzický odečet bytových vodoměrů. V případě, že se vlastník jednotky nebude moci odečtu osobně zúčastnit, zplnomocní svého zástupce, který odečet umožní.

V případě, že vlastník neumožní pověřenému zástupci SVJ odečet, bude výbor postupovat dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. §5, odst. 7 , která umožňuje stanovit cenu za odebranou vodu jako  trojnásobek  průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.

 

Oznámení o termínu montáže indikátorů vytápění

 

 

vchod 521 - 15. 12. 2010 od 8:00 do 11:30 hod.

vchod 522 - 15. 12. 2010 od 12:30 do 16:00 hod.

vchod 523 - 16. 12. 2010 od 8:00 do 11:30 hod

vchod 524 - 16. 12. 2010 od 12:30 do 16:00 hod

vchod 525 - 17. 12. 2010 od 8:00 do 11:30 hod

 

Vás navštíví naši technici, aby provedli montáž nových indikátorů vytápění na radiátory ústředního topení ve Vašich bytech. Montáže začnou probíhat počínaje horním patrem. Žádáme Vás tímto o jejich zpřístupnění, a to po celou výše uvedenou dobu!

V případě nezpřístupnění bytové jednotky ze strany majitele (nájemníka) bytové jednotky v době montáže, bude objednatel vyzván k zpřístupnění bytové jednotky v druhém (náhradním) termínu. U těchto případů bude počítáno dopravné 500,- Kč/výjezd.

Pokud ani napodruhé nebude byt zpřístupněn, bude Vám dle platné legislativy, vyhláška 372/2001 Sb., § 4, odstavec 7, účtována spotřební složka nákladů ve výši 1,6násobku průměrné hodnoty spotřební složky připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy objektu.

 

Předem se omlouváme za narušení Vašeho soukromí a děkujeme za pochopení.

 

S přátelským pozdravem

  kontaktní osoba: Milan Dočekal  602 293 955

                            Techem

                            Tererova 1355

Praha 11 - Opatov

tel : 267 915 612-13

 

Výbor SVJ

 

svolává shromáždění (dle §11, Zák.č.72/1994Sb.)

 Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

 

 

Dne 7.12.2010 v 18:00 hod.

ve školní jídelně Základní školy Tolerance,

Mochovská 570, Praha 9

 

 

 

Program jednání:

 

Jednání shromáždění

 

·        Presence, zahájení shromáždění

·        Schválení „Zprávy o činnosti SVJ v roce 2010“

·        Schválení podmínek při rekonstrukci bytu

·        Schválení odměn členům výboru SVJ za práci v roce 2010 (dosud výbor žádné odměny v roce 2010 neobdržel)

·        Stanovení záloh pro rok 2011

·        Schválení úpravy „Účetní směrnice“ pro doručování vyúčtování

·        Projednání způsobu kompenzace vlastníkům, kteří si sami pořídili plastová okna dříve, právní analýza SMBD této problematiky, projednání podmínek a postupu.

·        Závěr/diskuse

 

 

 

 

 Podklady pro shromáždění byly vhozeny do schránek, případně ZDE

 

Výbor SVJ

Informativní sdělení k montáži oken a zednickému zapravení, Harmonogram prací

 Vážení vlastníci, dovolujeme si Vás tímto seznámit s termínem montáže plastových oken.

Termín montáže naleznete v přiloženém harmonogramu.

 

1)    Práce v bytech budou probíhat 2dny, 1.den demontáž,  montáž okenních prvků, 2.den zednické úpravy vč. začištění, montáž doplňků

 2)    Nástup montážních pracovníku na stavbu bude od 8. -9:00h, s ohledem na dopravní situaci. Probíhá-li montáž ve více bytech v jednom dni, začátek prací v bytě, který je označen jako první, druhá a třetí montáž dne může začít později, až montážní skupina dokončí demontáž v prvním, případně druhém bytě dne, přesto žádáme vlastníky jednotek o přítomnost na stavbě již od počátku nástupu montážních skupin na stavbu tzn. od 8.00h).  Každý den od 19hod do 20hod bude probíhat kontrola provedení prací stavebním dozorem SVJ ve stanoveném termínu pro Váš byt. V případě, že zednické úpravy připadnou na sobotu (2.den), bude kontrola těchto prací provedena následující pondělí mezi 19hod a 20hod.

 3)    žádáme Vás o součinnost při ochraně vybavení Vašeho bytu, zakrytím nábytku, podlahy, koberců, elektroniky atd. Jako nejvhodnější a osvědčené řešení je použití velkých mikrotenových malířských fólií zajištění lepicí páskou proti průvanu (na nábytek, elektroniku …) a kartonových papírů (na podlahy) atd.

 4)    Dále prosíme o uvolnění prostoru v okolí oken, v rozsahu 1- 2 metry tak, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro odnos demontovaných oken a montáž nových prvků.

 5)    Úklid po montáži a zednickém zapravení je prováděn pouze hrubý. Tímto je myšleno, smetení hrubých nečistot a příp. odpadu vybouraného zdiva, smetení vybouraných částí pod oknem. V ceně úklidu není zahrnuto mytí rámů a skel.

 6)    Při přejímání hotové práce – tj. podpisu formuláře – předávacího protokolu pro montáž, se prosím vyjádřete k případným nedostatkům vždy v den, kdy jsou ve Vašem bytě tyto práce ukončeny. Vyzkoušejte si vždy funkčnost otvírání oken, zeptejte se na způsob použití a nastavení mikroventilace.

 7)    Termíny uvedené v harmonogramu jsou závazné vzhledem k rozdílným rozměrům oken a doplňků. V případě nepřítomnosti vlastníka není možné provést náhradní výměnu oken v jiném bytě. SVJ bude v takovém případě vymáhat způsobenou škodu/vícenáklady po vlastníkovi.  

 Děkujeme za pochopení, výbor SVJ

 

 

HARMONOGRAM MONTÁŽE PLASTOVÝCH OKEN

 

 

KAŽDÝ VLASTNÍK MUSÍ ZPŘÍSTUPNIT BYT V DEN ZAHÁJENÍ MONTÁŽE VČETNĚ DNE NÁSLEDUJÍCÍHO OD 8HOD DO 20HOD.

 

Harmonogram montáže plastových oken pro jednotlivé vlastníky ZDE

 

Pozn. Každý vchod je na samostatném listu

 

 

 

Výbor  SVJ

 

Vás zve na shromáždění

 Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

 

Dne 29.4.2010 v 18:00 hod.

ve školní jídelně Základní školy Tolerance,

Mochovská 570, Praha 9

 

 

Program  jednání:

 

Jednání shromáždění

 

·        Presence, zahájení shromáždění

·        Schválení „Účetní závěrky za rok 2009“

·        Přehled finanční situace SVJ s ohledem na plánovanou výměnu oken, výhled do budoucna

·        Hlasování o výměně oken v bytech a na chodbách kvůli žádosti o dotaci z programu „Zelená úsporám“, ke schválení je potřeba alespoň 75% hlasů všech vlastníků

·        Schválení instalace měřičů tepla UT po výměně všech oken v bytech

·        Schválení pověření výboru SVJ při stanovení výše záloh na energie a služby dle Stanov Čl.VII,odst.(3),g)

·        Závěr/diskuse

  

Podklady pro shromáždění jsou k dispozici u členů výboru a ZDE

 

Výbor SVJ

 

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode