Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis 12/2014

24.01.2015 20:34

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525

 

Zápis č. 12/2014

 

Datum konání: 18.12.2014

 

Přítomni: dr.Dlouhý, dr.Kvíčala, M.Vyskočil, J.Kronďáková

 

Z jednání:

·  Dle projektu pro regulaci topení (ÚT) byly ve všech bytech vyměněny vložky ventilů a nové termohlavice s prodlouženou životností. Dle údajů projektanta i výrobce byly staré termohlavice po cca. 10 letech na hranici životnosti. V současné době probíhá optimalizace regulace topení. Nová regulace otopné soustavy byla provedena s ohledem na tzv.„novelizaci energetického zákona“. Pro zvýšení teploty v bytech nad nutný rámec daný legislativou, je také možné zvýšit teplotu otopné vody.

·  Postupně jsou prováděny kontroly rekonstruovaných bytů; od 1.1.2014 je dle Nového Občanského Zákoníku (NOZ) povinností vlastníka bytu po výzvě umožnit statutárnímu orgánu SVJ kontrolu provedených prací.

·  Na podzim 2014 byla provedena kontrola a opravy střechy: Při prohlídce bylo zjištěno značné množství boulí a propadajícího se polystyrénu, kvůli němuž se odtrhla prakticky celá obruba střechy. Na střeše se vytváří „lavory“, z kterých nemůže voda odtékat. Dále byla zjištěna příčina neustálého „boulování“ - spodní i horní část lepenky je na části střechy popískována, takže se vrstvy špatně spojily. Byla provedena částečná revitalizace střechy nutná pro zimní období, ale z výše uvedených příčin je nutno starou krytinu včetně polystyrénu odstranit a střechu znovu rekonstruovat

·  Výbor obdržel stížnosti od některých vlastníků štítových bytů ohledně zvýšeného výskytu plísní. Návrh výboru zní: Aktualizovat nabídku zateplení (starý návrh je z r. 2010), vzhledem k velmi příznivému vývoji úrokových sazeb u úvěrů pro bytové domy k naspořeným financím ve fondu oprav požádat o půjčku a urychleně provést zateplení domu a novou střechu. O navrženém postupu a případném úvěru musí rozhodnout shromáždění SVJ.

·  Dne 11. 12. 2014 byla provedena požární kontrola (bez závad)

 

 

Zapsal: Dr. Kvíčala

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode