Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis6/2014

22.07.2014 15:22

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525

 

Zápis č. 6/2014

 

Datum konání: 26.6.2014

 

Přítomni: dr.Dlouhý, M.Vyskočil, J.Kronďáková, M.Poláček, dr.Kvíčala

 

Z jednání:

  • bylo vypořádáno vyúčtování záloh za rok 2013; vlastníci, kteří dosud neuhradili nedoplatek, budou vyzváni k jeho úhradě.
  • byla provedena revize plynu v bytech a společných rozvodů. Bohužel ne všichni vlastníci byli zastiženi. Tito budou informováni o náhradním termínu. Dále byl v některých bytech zjištěn únik plynu. Jejich vlastníci byli vyzváni k odstranění závad, byl jim doporučen servisní technik.
  • Při revizi společných elektrických rozvodů a hromosvodů (poslední revize před 5 lety), byly zjištěny závady - nad normu přestoupil odpor svodu hromosvodu č. 2 a byla zjištěna koroze na střešním vedení hromosvodů. Byla projednána nabídka odborné firmy SGE Stavební s.r.o. na opravu uzemnění hromosvodu č.2 a opravu vedení hromosvodů na střeše. Po aktualizaci nabídky bude oprava objednána.
  • byla provedena deratizace ve sklepních prostorách
  • byla provedena kontrola výtahů.
  • byla projednána nabídka regulace UT dle projektu (regulace UT a TUV schválena shromážděním SVJ dne 16.4.2013, bod č.3). Důležitá informace pro vlastníky: ve všech bytech je nutno vyměnit kuželky ventilů u radiátorů - bude nutná krátkodobá přítomnost pro zpřístupnění bytu. Proběhne v období VII.-VIII./2014. Vybraná nabídka byla schválena.

 

 

Zapsal: Miloš Poláček

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode