Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis ze schůze výboru společenství vlastníkú Mochovská 521-525

23.04.2018 06:26

Zápis ze schůze výboru společenství vlastníkú Mochovská 521-525,

 

konané dne  19.4.2018 v 8,00 hod.v kanceláři SVJ Mochovská 522, P14.

 

Přítomni: Eva Rajmová, Miloš Poláček, Jan Kvíčala, Milan Flodr

Hosté:   Dr. Dlouhý

Body pogramu:

1) Plnění usnesení shromáždění SVJ Mochovská 521-525 ze dne 1.3.2018

2) Rúzné

 

Výbor projednal  bod 1 , především odst. 4 usnesení shromáždění ze dne 1.3.2018 a přijal usnesení:

 

Usnesení k b. 1):

V souvislosti s plněním usnesení shromáždění  Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525 ze dne 1.3.2018od č. 4 výbor schvaluje  zveřejnění čísla účtu pro zasílání  mimořádného  příspěvku do    FO ve výši 167 tisíc Kč pro  vlastníky uvedené v bodu č. 4 usnesení shromáždění. Tito vlastníci budou informování formou e-mailové zprávy.

 

V bodu 2)  proběhla debata na  témata,  která se týkala běžného provozu SVJ, avšak bez konkrétních usnesení.

 

Usnesení k b.1) bylo schváleno všemi přítomnými, kteří připojují na souhlas svůj podpis.

Schůze byla zakončena v 9,00 hod.

 

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode