Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis č. 8b/2009

19.08.2009 00:01

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525.

Zápis č. 8b/2009


Datum konání: 6.8.2009 a 19.8.2009

Přítomni: dr. Dlouhý, pan Eliášek, pan Poláček, pan Vyskočil, pan V. Červenka firma „Plyn-Servis" (19.8.), pan Moňok firma „Výškové práce" (19.8.)

Z jednání:

Dne 10.8. začala firma „Plyn-servis" postupně s kompletní rekonstrukcí vodorovného plynového vedení v suterénu dle projektu. Ukončení prací je naplánováno nejpozději do 28.8. Z důvodu úspor za vytápění se výbor rozhodl odstranit do začátku topné sezóny radiátory z nebytových prostor. Topná tělesa zůstanou zatím pouze v místnostech č. 1,2,18,19-sušárny, dále 8,9,11 a 24. Předseda upozornil výbor na zájemce, nečlena SVJ-schůzí schválená sazba 1000Kč/m2/rok, o pronájem místnosti č.25 za účelem uskladnění reklamních letáků, a to od 1.9. (rozšíření okruhu nebytových prostor určených k pronájmu o místnosti č.10 a č.25 byl schválen členskou schůzí dne 29.4.2009-viz zápis).

Dne 6.8. podal pan Eliášek písemné oznámení o odstoupení z výboru SVJ, výbor se rozhodl oznámení neprojednávat, takže dle stanov SVJ čl.VI, odst.(8) přestane být pan místopředseda Eliášek od 5.9.2009 členem výboru.

Poslední týden v srpnu bude zahájena kompletní rekonstrukce stoupacího plynového vedení a vedení v bytech podle projektu. Rekonstrukce jedné stoupačky včetně bytových rozvodů bude trvat 2 dny. Tempo prací se předpokládá ca 2 stoupačky/týden. Vlastníci bytů na konkrétní stoupačce budou s několikadenním předstihem (dle Stanov SVJ alespoň 3 dny předem) písemně a ústně informováni. Výbor žádá tímto vlastníky, aby umožnili na 2 dni přístup do jednotky a zejména dostatečný přístup do šachty na WC z důvodu výměny plynového vedení, viz také Stanovy SVJ čl.XII,odst.(2),h). Dle letošní revizní zprávy musí být všechny závady odstraněny nejpozději do 31.10.2009, a to dle vyjádření projektanta pouze výměnou starého ocelového vedení za nové měděné. Oprava ca 50 let starého ocelového potrubí na stoupačkách a v bytech je nežádoucí z důvodu častých a neustále se opakujících závad a úniků dle revizních zpráv z minulých let! Navíc staré bytové vedení (např. chybné umístění ventilu u sporáku) nesplňuje předpisy. Předpokládaný termín ukončení všech prací je 30.10.2009.

Výbor schválil a podepsal Smlouvu o dílo s firmou „Plyn-servis" na rekonstrukci stoupacích vedení, předtím byla s toutéž firmou podepsána Smlouva o dílo na rekonstrukci vodorovného vedení v suterénu domu.

Vzhledem ke špatnému stavu omítek balkónů (zejména domy 521 a 522), výbor schválil a podepsal Smlouvu o dílo na rekonstrukci spodních částí všech balkónů-35ks s firmou „Výškové práce". Termín ukončení prací je 31.8. 

Další zasedání výboru SVJ se bude konat dle potřeb.


Zapsal:

Dlouhý, Poláček

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode