Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis č. 6/2016

07.08.2016 12:26

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525.

Zápis č. 6/2016

Datum konání: 28.6. 2016

Přítomni: dr.Dlouhý, M. Vyskočil, J. Kronďáková, M. Poláček

Z jednání:

·        Byla ukončena oprava zadního chodníku podél domu

·        Vzhledem k provedenému zateplení, dosáhl náš dům vyšší kategorie energetické úspornosti – třída B. Na základě tohoto zkvalitnění bude naše žádost v rámci programu nová Zelená úsporám posuzována v rámci skupiny A.2, což znamená více finančních prostředků, které může SVJ z dotačního titulu obdržet oproti původnímu předpokladu.

·        Na adrese sídla SVJ (dům 522) bude umístěna tabulka s názvem společenství

·        Výbor SVJ odsouhlasil většinou hlasů přítomných umístění štítku na domě 522 (sídlo SVJ) s názvem firmy realizátora zateplení

·        Výbor se dále zabýval oznámením o nedostatečném zvonění některých bytových zvonků, a to zvláště při použití tlačítka na table. Smluvní elektro-firma provede analýzu problémů a navrhne případné opatření.

·        V souvislosti se zateplením mají obyvatelé bytů obtížnější výhled z okna na vchod domu. Řešením by mohlo být instalování videotelefonů. Až budou zjištěny technické, finanční a právní podmínky, bude návrh posouzen a příp. předložen na členské schůzi ke schválení.

·        Dosud nebyl nalezen alternativní operátor internetu v domě, takový, aby byl zároveň schopen zajistit instalaci a provoz WiFi v našich domech. Usnesení shromáždění SVJ konané dne 16.4.2013 nemohlo být tedy v bodě 6 zatím naplněno.

·        Začátkem července bude opět proveden kontrolní odečet patních a bytových vodoměrů.

Zapsal:      Poláček

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode