Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis č. 5/2009

14.05.2009 00:00

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525.

Zápis č. 5/2009


Datum konání: 6.5.2009 a 14.5.20009

Přítomni: dr.Dlouhý, pan Eliášek, pan Poláček, pan Gottwald majitel firmy SGE (pouze 14.5.2009)


Z jednání:

Výbor projednal urgentní opravy pro rok 2009. Jedná se zejména o rekonstrukci plynového vedení a stoupaček odpadu. Předpokládaný termín zahájení prací je říjen 2009. Plánované odstranění závad na plynovém vedení v bytech, které bylo naplánováno na měsíc květen, se bude realizovat až při rekonstrukci na podzim. V této souvislosti může být výbor nápomocen i při zprostředkování rekonstrukce plynového vedení v bytech vlastníků (nové vedení od plynoměru ke sporáku). Dále je potřeba nejpozději v létě opravit boule na střeše. Firma SGE, která letos v květnu prováděla revizi elektro a hromosvodů na našich domech nás seznámila se stavem věcí. Z revize vyplývá, že je nefunkční uzemnění u dvou hromosvodů na domech 521 a 522 - nefunkční hromosvody. Hromosvody budou v měsíci květnu opraveny firmou SGE. Výbor SVJ dále u firmy SGE objednal seřízení všech pohybových senzorů v domech a instalaci 4ks senzorů v suterénu domů 521 (2ks) a 525 (2ks), kde je nedostatek světla a vypínače s doutnavkou jsou umístěny poměrně daleko od sebe. Dále firma SGE vyhotoví projekt na rekonstrukci plynového vedení v domech. Podle projektu se pak bude letos na podzim provádět rekonstrukce.

Předseda výboru vyhlásil výsledky hlasování o rekonstrukcích, které nemohly být schváleny na schůzi SVJ dne 29.4. z důvodu nedostatečné účasti viz zápis ze schůze.

Pro Opravu střechy" hlasovalo celkem 76 vlastníků z 91, na schůzi 62 vlastníků, dodatečné hlasy:14. Celkem bylo pro návrh 83,5% všech vlastníků.

Pro Rekonstrukci stoupaček odpadů" hlasovalo celkem 74 vlastníků z 91, na schůzi 60 vlastníků, dodatečné hlasy:14. Celkem bylo pro návrh 81,3% všech vlastníků. Oba návrhy obdržely více než potřebných 75% hlasů všech vlastníků, dle §11 Zák. č.72/1994 Sb. byly tedy schváleny a budou zařazeny do „Plánu oprav" našeho SVJ. 


Další zasedání výboru SVJ se bude konat dle potřeb.


Zapsal:

Dlouhý

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode