Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis č. 4/2010

25.04.2010 17:19

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525.

Zápis č. 4/2010

 

Datum konání: 7.4.2010

Přítomni: dr.Dlouhý, paní Kronďáková, pan Vyskočil, pan Poláček

 

Z jednání:

  • V poslední době bylo předáno vyúčtování záloh za rok 2009 jednotlivým vlastníkům. V případě, že souhrnem vznikl nedoplatek (dluh vlastníka vůči společenství) je nutné ho uhradit do 15.května 2010 na účet, který je používán pro pravidelné měsíční platby s variabilním symbolem čísla bytu vlastníka. V případě, že vznikl ve vyúčtování záloh přeplatek, předejte písemně výboru SVJ číslo Vašeho účtu, kam má být poukázán. Pro výplatu přeplatků v hotovosti z pokladny SVJ bude ještě určen termín před 15.5.2010.
  • Příští členská schůze SVJ se bude konat 29.4.2010. Bližší informace, včetně programu budou vyvěšeny ve všech vchodech. Připomínáme, že účast je důležitá, vzhledem k hlasování o výměně oken kvůli žádosti o dotaci, které vyžaduje alespoň 75% přítomnost všech vlastníků. V nouzových případech je možné včas předat plnou moc pro hlasování jinému vlastníku.
  • Dále se výbor zabýval možnostmi realizace, časovým plánem výměny oken v letošním roce a flexibilní úpravou záloh hlavně na studenou a teplou vodu během roku.
  • Slečna Černá (vlastník bytu č.18, dům 521) reklamuje účtovanou spotřebu studené vody v r.2009. Rozdíl ve spotřebě  dle názoru vlastníka činí 1m3. Výbor se tímto bude nadále zabývat.

 

Další zasedání výboru SVJ se bude konat dle potřeb.

 

Zapsal: Poláček

 

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode