Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis č.10/2009

18.11.2009 15:06

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525.

Zápis č. 10/2009

 

Datum konání: 29.10.2009

Přítomni: dr. Dlouhý, pan Poláček, pan Vyskočil, pan V. Červenka firma „Plyn-Servis“, ing.Kovařík (projektant)

Z jednání:

  • Akceptace a ukončení akce „Výměna stoupacích rozvodů ve všech obytných domech SVJ 521-525 (15 stoupaček)“. Práce byly průběžně kontrolovány projektantem na shodu s projektem a revizním technikem. V jednotlivých bytech byla provedena výměna bytových rozvodů, tlaková zkouška a kontrola revizním technikem. Tyto práce a materiál byly hrazeny jednotlivými vlastníky.
  • Vertikální rozvod S2 v domě 522 nebyl dokončen z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti vlastníka bytu č.16. Rozvod je tedy ukončen v 4.p. a fakturovaná cena bude snížena o tento nedokončený úsek.
  • Dále byla provedena akceptace prací provedených na mřížích (lepší zabezpečení) a poškozených zámcích a jejich krytech v suterénu domů 521 – 525, škody způsobil neznámý pachatel (nahlášeno Policii ČR). Součastí těchto „havarijních“ prací byla i oprava netěsného ležatého rozvodu TUV v domě 523.
  • Vícepráce na plynových rozvodech budou řešeny Dodatkem s firmou Plyn – Servis.
  • Byly zprovozněny nové web stránky na adrese: www.svj-mochovska.cz a současně nový e-mail na členy výboru:info@svj-mochovska.cz . Původní webové stránky již nebudou provozovány a e-mailová adresa nebude platná.
  • V nejbližších dnech proběhne výměna FAB vložek v sušárnách a kočárkárnách. Zájemcí, kteří tyto prostory využívají, mohou získat klíče proti podpisu u člena výboru, pana Vyskočila.  Bližší informace budou vyvěšeny na nástěnkách.

 

 

Další zasedání výboru SVJ se bude konat dle potřeb.

 

Zapsal: Poláček

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode