Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis 9a/2016

22.09.2016 08:56

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525.

Zápis č. 9a/2016

Datum konání: 8.9. 2016

Přítomni: dr.Dlouhý, M.Vyskočil, dr.Kvíčala, J.Kronďáková, M.Poláček, přizván Mgr.Drobník (právní zástupce)

Z jednání:

·        SVJ získalo dotaci NZÚ na zateplení domu, a to ve výši 1,9 mil.Kč, která již byla poukázána KB, následně byla snížena jak jistina, tak měsíční splátka existující půjčky v souladu s úvěrovými podmínkami KB

·        přizvaný právní zástupce SVJ Mgr.Drobník informoval výbor SVJ o probíhajících soudních přích. Aktuálně je veden jeden soudní spor proti vlastníkovi, z důvodu opakovaného neuhrazení předepsaných plateb, dále byla podána žaloba na dalšího vlastníka, z téhož důvodu. Výbor konstatuje, že vzhledem k úvěrovým podmínkám KB je nutné zajistit požadovanou platební morálku měsíčních plateb.

·        roční vyúčtování, resp. jiné listiny, lze předat jiné osobě než vlastníkovi, pouze s písemným souhlasem vlastníka

·        připravuje se výběrové řízení na obložení výtahových šachet deskami, následné vymalování chodeb a výměnu dřevěných madel

·        dále proběhly kontroly provedených rekonstrukcí v bytech 521/13 a 521/14

·        výbor se dohodl, že z důvodu zpřesnění zápisů ze schůzí SVJ, bude zakoupen diktafon

·        na základě kontroly evidence spotřeb vody bude objednáno přeměření dotčených patních vodoměrů

·        v souvislosti s rekonstrukcemi v bytech se množí požadavky na výměnu radiátorů. V tomto případě je situace ohledně vlastnictví poněkud složitější: těleso radiátoru je majetkem vlastníka, avšak je zároveň součástí celého topného systému. Vlastník bytové jednotky si tedy může na své náklady radiátor vyměnit (mimo topné období), je však třeba zachovat stávající tepelné vlastnosti, jinak řečeno, nenarušit chování celého systému, který je nastaven dle projektu. Prosíme tedy vlastníky, kteří se k podobné akci chystají, aby předem kontaktovali výbor SVJ. Dále bychom chtěli upozornit, že na tělesech jsou nainstalovány měřiče s dálkovým odečtem, které může ze smluvních i technických důvodů na nová tělesa umístit pouze servisní firma Techem.

Zapsal:      M.Poláček

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode