Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis 9/2013

04.10.2013 14:50

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525

Zápis č. 9/2013

Datum konání: 26.9.2013

Přítomni: M.Vyskočil, J.Kronďáková, dr.Kvíčala, M.Poláček

 

Z jednání:

  • Byla úspěšně dokončena revitalizace sušáren (1, 2, 18, 19) a kočárkáren (14, 17). Provedeny nové štuky, oprava a nátěry podlah, výmalba. V kočárkárně č.17 jsou nově instalovány držáky na kola, ve všech sušárnách jsou nové držáky na prádlo.
  • Dne 6.9. ráno byly vytopeny dva byty v domě 523. Bylo nutné zavolat policii a hasiče. Žádáme vlastníky, aby v takovémto případě, kdy v bytě nikdo neotvírá, zavolali neprodleně Policii ČR a hasiče.
  • Byly projednány dluhy několika vlastníků vůči SVJ a stanoven další postup.
  • Projednána nabídka na bezpečnostní zakrytí skel portálů výtahů na základě zpráv odborného inspektora a soudního znalce.
  • Jednání o nabídce firmy Grepa Network o možnosti připojení k internetu pomocí bezdrátového WiFi.
  • Informace ohledně změn celkových podlahových ploch pro UT, TUV bude zveřejněna na webu SVJ (http://www.svj-mochovska.cz/), a to i s řádným odůvodněním těchto změn. Tato informace se týká pouze změn ploch pro období existence SVJ, tj. roky 2008-2013.

Zapsal: Miloš Poláček

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode