Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis 6/2017

27.06.2017 19:04

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525.

Zápis č. 6/2017

 

Datum konání: 20.6.2017

Přítomni: dr.Dlouhý, dr.Kvíčala, Vyskočil, Kronďáková, Poláček, část jednání: p.Vaňhát, ing.Bělehrádek

 

Z jednání:

  • Výbor SVJ převzal práci provedenou v rámci akce "Výmalba chodeb" (dodavatel p.Kincl). Záruka 3 roky.
  • Byla provedena aktualizace "Plánu oprav". V současné době chybí z celého seznamu pouze „Rekonstrukce odpadních stoupaček“ (byla realizována z části). Aktualizovaný plán oprav bude zveřejněn (nástěnky+web).
  • Byla provedena revize plynu (kontrola úniku), jak v bytech, tak na společných rozvodech. Bohužel 15 vlastníků nebylo v oznámeném termínu přítomno, přestože se jedná o závažnou součinnost, vyplývající z platné legislativy. Podařilo se dojednat jeden náhradní termín: 30.6.2017, 15:30-16:00 a 16:30-17:00. Dotčení vlastníci budou vyzváni dle Stanov SVJ, aby zajistili přístup do svých bytů. Výbor SVJ upozorňuje dotčené vlastníky na to, že při opakovaném neumožnění provedení revize plynu, by se poté při následné havárii mohlo jednat o obecné ohrožení s patřičnými důsledky plynoucí z trestního práva.
  • Na základě dlouhodobých připomínek ke kvalitě úklidu společných prostor, bylo toto projednáno s dodavatelem p.Vaňhátem. Po vzájemné dohodě dojde 31.7.2017 k ukončení staré smlouvy. Výbor do té doby podnikne kroky ke zlepšení kvality úklidu.
  • Na domě 525 byly umístěny nové cedule s názvy ulic Mochovská a Zámečnická.
  • Poslední plánovanou letošní rekonstrukční akcí je provedení obnovy nátěru podlahy sklepní chodby, předpokládaný termín realizace: červenec 2017.
  • Na základě průběhu přípravy účetní závěrky SVJ za rok 2016 a konzultace s SMBD, byly s ing.Bělehrádkem projednány některé připomínky k vedení účetnictví. Výbor SVJ zváží zadání provedení kontroly účetnictví či auditu před skončením svého funkčního období (4.12.2017).

Zapsal: Poláček

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode