Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis 5/2020

21.05.2020 09:49

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK MOCHOVSKÁ 521 – 525 Č. 5/2020

Dne 20.5. se sešel výbor Společenství a projednal následující záležitosti.

Z jednání:

  1. Výbor zkontroloval a proplatil došlé faktury.
  2. Výbor předal vyúčtování poplatků a služeb jednotlivým vlastníkům, kteří měli zájem o předání vyúčtování v listinné podobě. Nadále mají vlastníci možnost požádat výbor o zaslání vyúčtování v elektronické podobě. Upozorňujeme na to, že případné odvolání proti vyúčtování je možné podat do 30ti dní od jeho převzetí.
  3. Výbor projednal nedostatky v úklidu pana Vaňháta za měsíc duben. Výbor se z tohoto důvodu rozhodl ponížit panu Vaňhátovi odměnu za měsíc duben.
  4. Výbor upomenul jednotlivé vlastníky, u kterých jsou evidované nedoplatky, k zaplacení dlužných částek. 
  5. S ohledem na havarijní stav tzv. ležáků a stoupaček teplé a studené vody, dále s ohledem na skutečnost, že z důvodu nařízených opatření ze strany vlády nebylo možné svolat shromáždění jednotlivých vlastníků bytů, výbor rozhodl, že úvěr u Komerční banky nebude předčasně splacen. U Komerční banky byl vyjednán nový výhodnější úrok pro další období fixace, tj. úrok ve výši 1,37%. Fixace úvěru je to roku 2024. Z tohoto důvodu se nebude snižovat příspěvek jednotlivých vlastníků do fondu oprav. Výbor zvažoval přenesení úvěru do jiné banky, nicméně nabídky z konkurenčních bank nebyly výhodnější a převedení úvěru do konkurenční banky bylo spojeno se značnými finančními náklady. Podrobné informace poskytne výbor vlastníkům na shromáždění.
  6. Výbor projednal možnost svolat shromáždění vlastníků jednotek. Schůze je plánovaná na měsíc červen, kdy přesný datum bude vlastníkům oznámen v pozvánce. Datum bude nutné přizpůsobit podmínkám ZŠ Tolerance s ohledem na zatím platná hygienická omezení týkající se škol.
  7. Výbor informuje vlastníky o další havárii vody ve schodu 521 na tzv. ležácích. Havárie bude neprodleně odstraněna.

 

Zapsala: Vanda Wagnerová

 

 

 

 

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode