Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis 4/2020

22.04.2020 09:46

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK MOCHOVSKÁ 521 – 525 Č. 4/2020

Dne 21.4. se sešel výbor Společenství a projednal následující záležitosti.

Z jednání:

  1. Z důvodu přijetí mimořádných vládních opatření, zejména z důvodu karantény, přerušení provozu většiny institucí a zákazu shromažďování osob je výbor nucen vykonávat svou činnost v omezeném režimu. Výbor se sešel za dodržení požadovaných hygienických opatření.
  2. Výbor zkontroloval a proplatil došlé faktury. Byla vyřešená špatná fakturace od společnosti AK Servis a Pražská energetická.
  3. Výbor projednal možnost refinancování úvěru Společenství a sjednání nové pojistné smlouvy na Budovu (původní smlouva nereflektuje zateplení domu atd.). Připravil veškeré podklady k oslovení finančního poradce s vypracováním nabídky, se kterou budou vlastníci následně obeznámeni.
  4. Výbor připraví stížnost směrovanou Komerční bance a.s. s ohledem na nedodržení termínu úrokové nabídky ze strany KB, a.s.
  5. S ohledem na nouzový stav, vyhlášení vládou České republiky a příslušných nařízení není možné v současné době uspořádat shromáždění vlastníků jednotek. Využití on line prostředků je v našich podmínkách nemožné, neboť takovéto technické prostředky neumožňují účast více než 30ti účastníku v jednom hovoru. O nejbližší možnosti konání schůze Vás budeme informovat.
  6. Výbor obdržel od pana účetního Belehrádka vyúčtování pro jednotlivé vlastníky. Vlastníci budou kontaktování emailem, kde s ohledem na současnou situaci mimořádného stavu budou požádání o souhlas se zasláním vyúčtování elektronickou formou. Pro ty vlastníky, kteří souhlas neudělí, bude stanoven jeden termín, kdy si budou moct vyzvednout vyúčtování v kanceláři SVJ. O tomto termínu budeme neprodleně informovat.
  7. Výbor projednal nedostatky v úklidu pana Vaňháta v této mimořádné době. Výbor je nucen hledat náhradní řešení úklidu Budovy.
  8. Výbor rozeslal žádosti s poptávkou na výměnu ležáků a stoupaček teplé a studené vody na jednotlivé společnosti. Po obdržení těchto nabídek Výbor nabídky zhodnotí a obeznámí s výsledkem vlastníky.
  9. Výbor sděluje vlastníkům, že účetní závěrka SVJ je zveřejněna na webových stránkách SVJ.

 

 

Zapsala: Vanda Wagnerová

 

 

 

 

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode