Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis 4/2019

08.04.2019 12:42

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK MOCHOVSKÁ 521 – 525 Č. 4/2019

Dne 4.4. se sešel výbor Společenství a projednal následující záležitosti.

  1. Výbor zkontroloval došlé faktury a předal faktury k proplacení.
  2. Výbor se obeznámil s hospodařením SVJ za minulé účetní období a plánem hospodaření na příští rok. Předsedkyně SVJ a místopředseda SVJ navštíví dne 8.4.2019 bankovního poradce KB, a.s. a obeznámí se s bilancí úvěru SVJ. Členové SVJ budou obeznámení s bilancí úvěru na nastávající schůzi.  
  3. Výbor se usnesl, že bude nutné provést opravu stupaček v bytě 521/18, kde hrozí havarijní stav. Za tímto účelem výbor poptá vhodného dodavatele služeb.
  4. Výbor obeznamuje členy SVJ s tím, že výměna vodoměrů proběhla úspěšně a podařilo se vyměnit všechny vodoměry v budově SVJ.
  5. Dále výbor obeznamuje členy SVJ s tím, že dne 3.4.2019 proběhne deratizace ve společných prostorách budovy SVJ.
  6. Výbor oznamuje členům SVJ, že zřídil datovou schránku. ID datové schránky je v4fxv82.
  7. Společné prostory SVJ byly vyklizené, byl odstraněn veškerý odpad z prostor pod výměníkem tepla.
  8. Ve vchodu 523 budou jednotlivé byty připojené k domácímu telefonu a budou vyměněny jmenovky na zvoncích.

 

Zapsala: Vanda Wagnerová

 

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode