Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis 4/2011

08.05.2011 21:23

 

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525

Zápis č. 4/2011

Datum konání: 27.4.2011

Přítomni: dr.Dlouhý, paní Kronďáková, pan Vyskočil, pan Poláček

Z jednání:

 

·   Výbor obdržel vyúčtování záloh a nákladů za rok 2010 a nový předpis měsíčních záloh pro rok 2011 platný od 1.6.2011. Oba tyto doklady budou předány vlastníkům co nejdříve. Úhrada nedoplatků a přeplatků proběhne do 15.6.2011.

·   Koncem první poloviny června proběhne roční revize rozvodů plynu a spotřebičů v bytech a společných prostorech domu. Vlastníci budou o tomto včas informováni vývěskami.

·   Dne 26.4.proběhlo předání smluvního díla - Výměna sklepních oken firmou Vorlíček-Plast.

·   Při demontáži starých sklepních železných oken bylo zjištěno, že předokenní mříže jsou přivařeny k rámům, tzn., že musely být při výměně odstraněny. Nová okna byla dodatečně osazena novými mřížemi s pletivem.

·   Na základě nabídky firmy Kryst bylo instalováno pletivo na zadní části výtahových šachet, z důvodu požadovaného zvýšení bezpečnosti a omezení vhazování odpadků do šachet.

·   Na základě doporučení požárního servisu a dle schváleného plánu oprav byly na schodištích umístěny fotoluminiscenční štítky/trojúhelníčky.

 

Další zasedání výboru SVJ se bude konat dle potřeb.

Zapsal: Poláček

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode