Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis 3/2019

11.03.2019 12:39

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK MOCHOVSKÁ 521 – 525, Č. 3/2019

Dne 4.3. 2019 v kanceláři SVJ, Mochovská 521/31, Praha 9, PSČ 198 00 

Přítomni: PhDr. Ludmila Prachařová, Vladimír Zikán, JUDr. Vanda Wagnerová, Ing. Martin Bělěhrádek   

Výše uvedený den se sešel výbor Společenství a projednal následující záležitosti.

 

Z jednání:

1)   Výbor zkontroloval došlé faktury a předal faktury k proplacení.

2)   Výbor byl účetním Společenství informován o dlužnících Společenství. Vzhledem ke skutečnosti, že určití dlužníci nereagují na výzvy k zaplacení, usnesl se výbor na tom, že tito dlužníci budou v nejbližší době obesláni předžalobními výzvami k zaplacení dlužných pohledávek. Následně bude situace řešena právními kroky.

3)   Dále výbor přijal rozhodnutí, že věci, které vlastníci nevyklidí ze sklepních prostor dobrovolně do 14.3.2019, budou uložené do určené místnosti na dobu jednoho měsíce. Pokud se o tyto věci vlastníci nepřihlásí, budou tyto věci následně zlikvidované, a to bez náhrady.

4)   Výbor projednal plán oprav na rok 2019.

5)   Účetní Společenství obeznámil výbor s účetní závěrkou, jejími přílohami a podklady k rozúčtování povinných plateb. Výbor odsouhlasil, že tyto dokumenty můžou být předloženy jednotlivých členům Společenství na následující schůzi ke schválení. 

6)   Výbor se obeznámil s návrhem Smlouvy o dílo k výstavbě balkonů, kterou obdržel od společnosti Panel Projekt. Danou smlouvu opatřil připomínkami a následně odeslal protistraně ke schválení.  

 

Zapsala: Vanda Wagnerová

 

 

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode