Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis 3/2018

30.03.2018 07:12

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525

 

Zápis č. 3/2018

 

Datum konání: 9. 3. 2018 (od 18:00 do 21:50).

 

Přítomni: p. Flodr, pí. Rajmová, p. Kvíčala, p. Poláček, p. Stonjek, dále p. Vyskočil, pí. Kronďáková, p. Drobník, p. Bělehrádek.

 

Z jednání:

  • zejména noví členové výboru se seznámili s rozsahem činnosti SVJ;
  • volby do funkcí v rámci výboru: předseda – p. Flodr, místopředsedkyně – pí. Rajmová, členové – p. Kvíčala, p. Poláček, p. Stonjek;
  • kontaktní osoby pro jednotlivé vchody: 521 – p. Flodr, 522 – p. Poláček, 523 – p. Kvíčala, 524 – p. Stonjek, 525 – pí. Rajmová;
  • je třeba aktualizovat seznam vlastníků a kontaktů na ně;
  • za rok 2017 byl proveden účetní audit, který proběhl bez připomínek; vzhledem k tomu, že se tato praxe osvědčila, výbor plánuje jeho objednání každoročně;
  • p. Drobník provedl ověření podpisů členů výboru a obstaral další právní agendu spojenou se zápisem členů výboru do rejstříku společenství vlastníků jednotek;
  • členové výboru předají vlastníkům proti podpisu roční vyúčtování záloh na služby;
  • o rozdělení kompetencí mezi členy výboru budou vlastníci informováni na nástěnkách a internetových stránkách SVJ;
  • výbor SVJ pověřil p. Dlouhého zastupováním SVJ ve věcech technických a organizačních za účelem realizace balkonů;
  • v případě realizace balkonů vybral výbor SVJ dodavatele – obchodní společnost PANEL – PROJEKT s.r.o.

 

Zapsal: p. Poláček

 

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode