Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis 3/2011

29.03.2011 22:32

 

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525

Zápis č. 3/2011

Datum konání: 23.3.2011

Přítomni: dr.Dlouhý, paní Kronďáková, pan Poláček

Z jednání:

 

·   výbor SVJ obdržel stížnost na vlastníka z domu 522, ohledně krmení holubů, kteří následně znečišťují okenní parapety domu. Dotčený vlastník bude kontaktován a upozorněn na problémy, které svým jednáním muže způsobit ostatním obyvatelům domu.

·   byla dokončena rekonstrukce nebytového prostoru č.25, viz. zápis č.2/2011

·   někteří vlastníci z domu 524 podali stížnost výboru SVJ k průběhu rekonstrukce bytu č.14/524 (rekonstrukce neprobíhala zcela v souladu se schválenými pravidly SVJ). Předseda výboru již v tomto ohledu kontaktoval vlastníka dotčeného bytu, který obdržel kopii stížnosti. Vlastník přislíbil napravit možné škody a těm vlastníkům, kteří stížnost podali, se omluvit za případné způsobené problémy.

·   byl stanoven termín příštího shromáždění vlastníků jednotek, které se bude konat 12.4.2011 v 18:00, ZŠ Tolerance, účast nutná. Výbor se v této souvislosti podrobně zabýval jednotlivými body programu shromáždění.

 

 

Další zasedání výboru SVJ se bude konat dle potřeb.

Zapsal: Poláček

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode