Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis 2/2011

29.03.2011 22:31

 

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525

Zápis č. 2/2011

Datum konání: 23.2.2011

Přítomni: dr.Dlouhý, paní Kronďáková, pan Vyskočil, pan Poláček, zastupce fy Vorlíček - pan Strouhal, majitel firmy pan Dvořák

 

 

Z jednání:

·   byla uzavřena SoD s firmou Vorlíček na výměnu oken ve sklepních prostorách domů 521-525. Začátek akce: 28.3.2011

·   byla provedena renovace dílny sloužící pro údržbu domů, dále zde byla nainstalována bezpečnostní mříž

·   p.Jakešem byly provedeny opravy nátěrů soklů na chodbách všech domů.

·   byla započata rekonstrukce odvětrání odpadů. Při tom byly zjištěny vtoky do výtahových šachet. Práce - výměna azbestocementových rour, bude nutné provést ze střechy. Rekonstrukční práce byly přerušeny z důvodu nepříznivého počasí.

·   postupně probíhá zpracování žádostí o kompenzace. Kontrola cca poloviny dříve vyměněných oken bude provedena technikem a předsedou SVJ  28.2.2011, mezi 18 a 19 hodinou.

·   bude uzavřena smlouva o pronájmu nebytových prostor s p.Dvořákem ("Kominictví Dvořák"), pravděpodobně od 1.5.2011. Místnost bude využívána jako kancelář zmíněné firmy. SVJ dle smlouvy připraví rozvod vody a elektřiny, ostatní náklady jdou na vrub nájemce.

·   Informace o bezpečnostním incidentu: Dne 17.2.2011 vznikl v druhém suterénu domu 521 požár. Díky odvážnému zásahu pana Vaňháta se ho podařilo včas uhasit a zabránit tak větším škodám. Připomínáme, že v takových případech, kdy oheň není možné evidentně uhasit přítomnou osobou/ami, je nutné okamžitě zavolat hasiče a policii.

Další zasedání výboru SVJ se bude konat dle potřeb.

Zapsal: Poláček

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode