Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis 2/2009

26.02.2009 00:00

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525.

Zápis č. 2/2009


Datum konání: 26.2.2008

Přítomni: Dr.Dlouhý, pan Eliášek, pan Poláček, pan Vyskočil


Z jednání:

Výbor se dohodl na podmínkách, které musí splňovat firmy pro montáž bytových vodoměrů značky Kaden. Pan Poláček vybrané firmy kontaktuje s poptávkou a 9.3. by měla být z obdržených nabídek vybrána jedna firma, která provede výměnu vodoměrů ve všech bytech a to začátkem dubna. Vlastníci budou o přesných termínech informováni vývěskou.

Dále pan Eliášek informoval výbor o situaci s předáváním potvrzení o příjmu z nájmu nebytových prostor jednotlivým vlastníkům. Vlastníkům, kteří nebyli opakovaně zastiženi, bylo potvrzení o příjmu z nájmu nebyt. prostor vhozeno do poštovní schránky za přítomnosti svědka. Vzhledem k velikosti částky je nutno toto potvrzení doložit na finanční úřad jenom v případě, že vlastník má povinnost podat sám daňové přiznání.

Výbor jednomyslně schválil pokračování v rekonstrukci dveří v suterénu (součástí schváleného plánu oprav SVJ). Rekonstrukční práce provádí pan Pošík s pomocí pana Jakeše, oba z domu 525. Vlastníci, kteří mají v nájmu nebytové prostory, budou ještě před zahájením rekonstrukce dveří jejich prostoru kontaktování členy výboru, tak aby po vzájemné dohodě proběhlo vše bez větších komplikací.

Výbor dále projednal návrh vlastníka nebytové jednotky č.19 v suterénu domu 525 (dříve pan Kryst, nyní paní Krystová) na odkoupení nebytových prostor bývalého Telecomu (celkem 32 m2, vlastník nabízí cenu 5.000 Kč/m2) s tím, že o tom musí rozhodnout shromáždění potřebnou většinou dle zákona a stanov SVJ (výbor o tomto nemůže sám rozhodovat).


Další zasedání výboru SVJ se bude konat dle potřeb nejpozději však v měsíci březnu.


Zapsal:

Dlouhý


© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode