Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis 12/2013

16.01.2014 18:23

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525

Zápis č. 12/2013

Datum konání: 19.12.2013

Přítomni: dr.Dlouhý, M.Vyskočil, J.Kronďáková, dr.Kvíčala, M.Poláček

 

Z jednání:

  • Byla úspěšně dokončena úprava výtahových portálů. Byly provedeny přípravné práce pro zakrytování výtahových šachet (výhled 2014).
  • Byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Techem na výměnu vodoměrů za nové s dálkovým odečtem. Termín výměny 15. a 16.1.2014.
  • Připravuje se preventivní seřízení oken, v případě zájmu kontaktujte členy výboru SVJ.
  • Podle zprávy revize požární ochrany nesmí být na chodbách domu žádné předměty, které mohou bránit evakuaci osob. Tyto předměty je nutné odstranit do 31.1.2014. Po tomto termínu budou překážející odstraněny.
  • Dne 6.12.2013 při velkém větru byl vlastníkem bytu 521/18 (M.Černá) přivolán hasičský sbor, údajně z důvodu hluku vyvolaného uvolněným plechem na střeše domu (střecha domu nad byty má přitom asfaltovou krytinu). Na dotaz velitele zásahu, zda jsou dostupné klíče od strojovny výtahu 521, bylo pí. Černou údajně sděleno, že žádné nejsou. V tomto bodě existuje důvodné podezření, že osoba Černá úmyslně sdělila hasičům nepravdivé informace, neboť jako bývalá členka představenstva BD mohla vědět, že klíče od všech společných prostor se nachází v kanceláři SVJ a navíc zná členku výboru SVJ paní Kronďákovou (stejný dům, tj. 521), která má klíče na starosti a byla v době zásahu hasičů doma. Na základě této nepravdivé informace byly poté zničeny zámky a poničeny dveře na střechu, v domě 521. Po akci byla střecha prohlédnuta autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby a nebyly shledány žádné závady ani změny. Následně byla pro SVJ vyhotovena zpráva. Jediným výsledkem zásahu tak bylo odstranění dvou atrap havranů, asi na přání paní Černé. Tyto atrapy byly následně znovu nainstalovány deratizační firmou a vyhotoven protokol s posudkem účinnosti. Jednání pí.Černé předcházely výhružné e-maily (zveřejněny na nástěnce domu 521), požadující např. odstranění atrap z údajného důvodu hlučení, s vyhrožováním, že při nevyhovění zavolá hasiče a fakturu za výjezd nechá vystavit na SVJ. Vzhledem k tomu, že byla způsobena škoda na majetku SVJ, byly veškeré podklady předány právnímu zástupci SVJ, který podnikne případné další právní kroky, včetně případného vymáhání škody i s příslušenstvím (náklady na právníka, posudky, poplatky, atd.).

 

 

Zapsal: Miloš Poláček

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode