Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

Zápis 11/2016

04.12.2016 13:37

Zápis z jednání výboru SVJ Mochovská 521-525.

Zápis č. 11/2016

Datum konání: 22.11.2016

Přítomni: Dr.R.Dlouhý, M.Vyskočil, J.Kronďáková, Dr.J.Kvíčala

Omluven: M.Poláček

 

Výstupy z jednání:

1)  Reklamace patních vodoměrů: Na základě rozdílů mezi údaji spotřeby vody na patních vodoměrech a součtem spotřeb na vodoměrech v bytech byly reklamovány 4 vodoměry. Úspěšná byla reklamace v domě 521. Při následné výměně patních vodoměrů jsme byli firmou PVK upozorněni na nutnou kontrolu, event.výměnu filtrů před vodoměry, dále u č.p. 525 na korozi potrubí před vodoměrem a v č.p. 521 na údajnou závadu zpětné klapky před vodoměrem. Rozdíly spotřeb patních a bytových vodoměrů jsou pravidelně vyhodnocovány za každé pololetí.

2)  Topení: U některých radiátorů se projevilo jen částečné prohřátí. Je nutné odvzdušnění a zvažuje se pročistění trubek – bude kontaktována odborná firma. Podle zkušeností z topné sezóny 2015/2016 a po konzultaci s teplárnou bude o něco zvýšena otopná křivka, bude tedy nutné sledovat teplotu místností (v březnu 2016 se otopná křivka snížila o více než 10°C v souvislosti se zateplením domu).

3)  Opláštění výtahových šachet: Byla většinou hlasů přítomných členů výboru vybrána firma na opláštění výtahových šachet s následnou výměnou madel. Předpokládaný začátek realizace je leden 2017.

4)  Komunikace: Upozorňujeme vlastníky bytů, že veškerá e-mailová komunikace v záležitostech SVJ musí probíhat výhradně přes oficiální e-mail SVJ info@svj-mochovska.cz (portál uveden také ve stanovách SVJ). Maily, adresované na soukromé e-maily jednotlivých členů výboru nebudou brány v potaz.

5)  Zvonky: V dohledné době budou na nástěnkách vyvěšeny 2 termíny pro nahlášení závad u zvonků v bytech. Kdo má problémy, ať se na listinu zapíše. Smluvní elektrikář provede měření a případnou opravu.

 

Zapsal Dr.J.Kvíčala

 

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode