Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

16.11.2009

 

Výbor  SVJ

Vás zve na shromáždění

Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525"

 

Dne 02.12.2009 v 18:00 hod.
ve školní jídelně Základní školy Tolerance,
Mochovská 570, Praha 9

Program  jednání:


Jednání shromáždění
· Presence, zahájení shromážděn
· Volba případných nových kandidátů do výboru SVJ
· Schválení úprav v "Pravidlech pro správu"
· Schválení výše úhrady měsíčních zálohových plateb pro rok 2010
· Změna „Stanov SVJ“ v popisu způsobu hlasování čl.IV a čl.VII- odkaz na zákon o vlastnictví bytů, důvod-změny legislativy
· Schválení „Zprávy výboru o činnosti SVJ v roce 2009“
· Situace s pozemky okolo domu, dříve v nájmu BD, hlasování na podnět MěÚ Praha 14-majitel dotčených pozemků č.109/1072 a č.110/1072
· Představení výsledků projektu a výpočtu na komplexní zateplení domu (okna+dveře, střecha, fasáda) v souvislosti s možnou žádostí o dotaci z programu „Zelená úsporám“
· Závěr/diskuse

 

Podklady pro jednání ZDE

07.11.2009

Dne 07.11.2009 byla provedena výměna vložek klíčů od sušáren (místnosti 1,2,18 a 19) a od kočárkáren (místnosti 14 a 17). Tato výměna byla provedena z důvodů nekontrolovatelného množství klíčů od těchto místností i v případě dnes již bývalých vlastníků jednotek. Nové klíče jsou vydávány na podpis p. Vyskočilem.

 

 

5.8.2009

      Odstávka plynu!!!!!!!!!!

 

Dle harmonogramu prací dodavatelské firmy  bude prováděna rekonstrukce ležatého plynového vedení v jednotlivých vchodech vždy od 7 do 16 hod. takto:

 

Pondělí 10.8
Ležaté rozvody v domě č. 522
Úterý 11.8
Stoupací dům č. 522+ 6bytů
Středa 12.8
Byty v domě č. 522
Čtvrtek 13.8
Ležaté v domě č. 521
Pátek 14.8
Ležaté v domě č. 525
Pondělí 17.8
Přepojení dům č. 524
Úterý 18.8
Přepojení dům č. 523
Středa 19.8
Nátěry
 

Po tuto dobu bude uzavřen hlavní přívod plynu. Nepoužívejte proto v této době plynové spotřebiče! Pokud půjde uzavřít uzávěr před plynoměrem, UZAVŘETE HO!


-----------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o rekonstrukci plynového vedení

Oznamujeme Vám, že nejpozději do 31.10.2009 (předpokládaný termín prací -září, říjen) bude provedena výměna stoupacího plynového vedení až po hlavní bytový uzávěr, rekonstrukci hradí SVJ. Staré ocelové stoupací vedení musí být dle projektu zcela odstraněno! Ještě před zahájením rekonstrukce Vašeho stoupacího vedení budete včas kontaktováni členy výboru. Z tohoto důvodu bude nutné na ca 2 dni zpřístupnit Váš byt-prostor šachty za záchodem.

Do výše uvedeného data tj. 31.10.2009 musí být také odstraněny všechny závady na vedení plynu v bytech dle Revizní zprávy z letošního roku !

Doporučujeme Vám tedy výměnu Vašeho starého bytového plynového vedení od plynoměru ke sporáku za nové měděné včetně nových uzávěrů a pancéřové hadice ke sporáku. OPRAVA NA STÁVAJÍCÍM OCELOVÉM VEDENÍ NENÍ MOŽNÁ, POUZE VÝMĚNA ZA NOVÉ MĚDĚNÉ VEDENÍ. Výbor SVJ Vám může doporučit odbornou firmu, která u Vás provede výměnu bytového rozvodu plynu. Upozorňujeme Vás, že tato firma nebude provádět opravy na ca 50 let starém bytovém rozvodu, pouze výměnu Vašeho plynového vedení za nové. Předpokládaná cena, kterou vlastník uhradí firmě bude činit 3.000,-Kč. SVJ nemůže rekonstrukci bytového vedení hradit ze společných prostředků, neboť bytový rozvod od plynoměru ke sporáku nepatří již do společných částí domu.

 

 

 

20.6.2009

ODSTÁVKA   TEPLÉ   VODY

 

Dle oznámení Pražské teplárenské proběhne odstávka teplé vody

od 19.7. do 22.7.

 

 

14.4.2009

 

Výbor  SVJ

Vás zve na shromáždění

Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525"

 

Dne 29.4.2009 v 18:30 hod. (začátek ihned po skončení schůze BD)
ve školní jídelně Základní školy Tolerance,
Mochovská 570, Praha 9

Program  jednání:


Jednání shromáždění
· Presence, zahájení shromážděn
· Schválení „Účetní závěrky za rok 2008"
· Oznámení o finanční situaci SVJ s ohledem na rostoucí ceny energií zejména tepla, řešení do budoucna
· Výčet pronajatých nebytových prostor, návrh o rozšíření okruhu nebytových prostor určených k nájmu, jedná se o nevyužívané prostory
· Oznámení o technickém stavu objektu s ohledem na schválený plán oprav
· Hlasování o mimořádném doplnění plánu oprav (úplná rekonstrukce stoupaček odpadu , oprava střechy aj.), ke schválení je potřeba alespoň 75% hlasů všech vlastníků
· Závěr/diskuse
· Rozdání vyučtování za rok 2008


Podklady pro jednání v sekci „DOKUMENTY"

 

 

 

22.3.2009

Výměna vodoměrů a roční kontrola plynu

DŮM 521           1.4.2009        od  8:00  do 12:00
DŮM 522           1.4.2009        od 12:00  do 16:00
DŮM 523           2.4.2009        od   8:00  do 12:00
DŮM 524           2.4.2009        od 12:00  do 16:00
DŮM 525           3.4.2009        od   8:00  do 12:00

Dne 1.4.2009 provede firma Bytoservis s.r.o. (lze domluvit konkrétní hodinu - viz. leták Bytoservisu)výměnu bytových vodoměrů a kontrolu těsnosti plynového vedení.  Žádáme vlastníky bytů, aby v uvedenou dobu umožnili přístup k bytovým vodoměrům a plynovému vedení. V případě, že se vlastník jednotky nebude moci výměny - kontroly osobně  zúčastnit, zplnomocní svého zástupce, který výměnu - kontrolu umožní.

V případě, že vlastník neumožní firmě Bytoservis výměnu vodoměrů, bude výbor SVJ postupovat dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. §5, odst. 7 , která umožňuje stanovit cenu za odebranou vodu jako  trojnásobek  průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky, popřípadě budou vlastníkovi přeúčtovány vícenáklady spojené s výměnou v individuálním termínu.

 

 

 

10.2.2009

STA

Od března 2009 již nebude možný příjem analogového TV signálu z účastnických zásuvek STA. Od 21.11.2008 je však možné přijímat z účastnických zásuvek STA digitální TV signál (DVB-T). K tomu je potřeba set top box nebo TV s digitálním tunerem.

V případě problémů s anténní zásuvkou nebo špatným příjmem se prosím obracejte na smluvní firmu:
SEMI, Mochovská 40, tel:281860041.
Pokud anténní zásuvka v bytě bude vadná a závada nebude způsobena neodborným zásahem, SVJ výměnu-opravu zaplatí.
U této firmy si můžete též zakoupit set top box, jehož zapojení a naladění je v ceně.

 

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode