Společenství vlastníků jednotek Mochovská 521-525

22.12.2008

 

ODEČET VODOMĚRŮ

 

DŮM 521           6.1.2009        od 18:00  do 19:00

DŮM 522           6.1.2009        od 18:00  do 19:00

DŮM 523           8.1.2009        od 18:00  do 19:00

DŮM 524           7.1.2009        od 18:00  do 19:00

DŮM 525           6.1.2009        od 18:00  do 19:00

 

Ve dnech 6.1.2009  -  8.1.2009 provede SVJ odečet bytových vodoměrů.  Žádáme vlastníky domu, aby v uvedenou dobu na výzvu zástupce výboru SVJ umožnili fyzický odečet bytových vodoměrů. V případě, že se vlastník jednotky nebude moci odečtu osobně  zúčastnit, zplnomocní svého zástupce, který odečet umožní.

 

V případě, že vlastník neumožní pověřenému zástupci SVJ odečet, bude výbor postupovat dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. §5, odst. 7 , která umožňuje stanovit cenu za odebranou vodu jako  trojnásobek  průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.

26.11.2008

Podklady pro rozhodování na shromáždění SVJ 10.12.2008 lze zapůjčit u členů výboru (pouze omezený počet výtisků).

22.11.2008

Výbor

Společenství vlastníků Mochovská 521-525

se sídlem Mochovská 522/33, 194 00  Praha 14 - Hloubětín

IČ: 282 31 589

Zapsáno Městským soudem v Praze Oddíl S, vložka 8515


svolává schůzi shromáždění


Dne 10.12.2008 v 17:30 hod.

ve školní jídelně Základní školy Tolerance,

Mochovská 570, Praha 9
Program  jednání:


· Presence, zahájení shromáždění

· Volba nových kandidátů do výboru SVJ, ke schválení je potřeba více než 50% hlasů všech vlastníků dle podílů na domě, jenom nadpoloviční většina přítomných hlasů nestačí !

· Schválení „Zprávy výboru o činnosti SVJ v roce 2008"

· Schválení výše úhrady měsíčních zálohových plateb pro rok 2009

· Schválení výše nájmu (částka za m2 a rok) v nebytových prostorech pro členy a nečleny SVJ

· Schválení vyplacení odměn výboru SVJ za rok 2008 a formě dalšího vyplácení v roce 2009 (dosud členové výboru SVJ za svou práci žádné odměny neobdrželi)

· Hlasování o doplnění plánu oprav (úplná rekonstrukce plynového vedení, aj.), ke schválení je potřeba alespoň 75% hlasů všech vlastníků, v případě menší účasti na schůzi (méně než 75%) nebude o tomto bodu hlasováno

· Závěr/diskuse


18.07.2008

Generální oprava elektrických instalací ve společných částech  domů.


V souladu se schváleným plánem oprav proběhne od 21.7.2008 generální oprava elektrických instalací ve společných prostorech domu. Opravy budou postupně prováděny po domech, od 525 po 521. Předpokládaná doba oprav je cca 2 týdny na vchod.


Dům 525 - od 21.7. do 3.8.

Dům 524 - od 4.8. do 17.8.

Dům 523 - od 18.8. do 31.8.                       Termíny jsou pouze orientační.

Dům 522 - od 1.9. do 14.9.                               

Dům 521 - od 15.9. do 28.9.


Prosíme vlastníky o trpělivost po dobu oprav.


08.06.2009

ODSTÁVKA   TEPLÉ   VODY Dle oznámení Pražské teplárenské proběhne odstávka teplé vody


od 14.7. do 20.7.

08.06.2008

Korespondenční hlasováníVyhodnocení korespondenčního hlasování v rubrice

„KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ"

27.3.2009

Korespondenční hlasováníVe druhé polovině dubna proběhne korespondenční hlasování o rozšíření plánu oprav a rekonstrukcí.


Další informace: zde  a v zápisu výboru 03.

21.3.2008

Příjem TV signálu


anténní zásuvky (STA) je zaručen po opravách optimální příjem TV programů v III.pásmu na těchto kanálech:


ČT1     6 (konverze z 51)

ČT2     8 (konverze z 41)

Nova   10 (konverze z 37)

Prima 12 (konverze z 24)


Přelaďte si tedy své TV přijímače na tyto kanály !


Výbor SVJ

 

 09.01.2008

Oznámení

 

Upozorňujeme vlastníky bytů na povinnost podat do 31.1.2008 „Přiznání k dani z nemovitosti".


Přihlášení k této dani je potřeba učinit pouze jednou, další roky již není potřeba přiznání podávat. Finanční úřad pro Prahu 9 se nachází přímo u výstupu metra Českomoravská. Částečně vyplněné formuláře pro přiznání s pokyny naleznete ve svých schránkách. Pro konzultace je Vám k dispozici předseda výboru, v případě jeho nepřítomnosti ostatní členové výboru a to v termínech 15.1., 22.1. a 29.1. vždy od 19 hod do 20 hod v kanceláři BD

(dům 522, suterén ).


Důležité: pro případnou konzultaci vezměte sebou smlouvu o převodu bytu!


Příklad: pro byt  2+1 vychází daň 325 Kč splatná k 31.5.2008


                     Návod pro vyplnění tiskopisu daně zde.

 

6.1.2008

Vážení vlastníci bytových jednotek,


         žádáme Vás o poskytnutí e-mailové adresy, čísla telefonu a doručovací adresy ( doručovací adresu pouze od vlastníků, kteří nebydlí přímo v domě ),abychom Vás mohli lépe informovat. Zasílat tyto údaje můžete na kontaktní e-mail SVJ (info@svj-mochovska.webz.cz).

Děkujeme.

 


 

01.01.2008

Vážení vlastníci bytových jednotek,


         v těchto dnech jsou Vám doručovány  „Evidenční listy" s předpisem zálohových plateb spojených s užíváním bytu pro rok 2008. Hlavní novinkou je změna čísla účtu na který je nutno platby od ledna 2008 poukazovat.

Účet je veden v Komerční bance, pobočka Hloubětín a platbu lze složit v hotovosti na pokladně s využitím

„Pokladní složenky".


Číslo účtu je:                    43-1092200257 / 0100

Variabilním symbolem je složení čísel Vašeho domu a bytu ( př.: dům 524, byt č.16  = 416 ).

Splatnost je vždy do 15.dne každého měsíce.

© 2009 Milan Vyskočil, všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode